Kanto on kivihiiltä ilmastoystävällisempi polttoaine.

Otamme vastaan ja noudamme kantoja. Suoritamme myös kannonnostoja. Haemme ja raivaamme tonttikannot ja urakoimme tienpohjia.
Kannon matka lämpölaitokselle on pitkä prosessi. Tasapainottelu kustannusten ja tuottojen välillä on haastavaa, eikä kuljetusmatkat saa nousta liian pitkiksi.

Ekologiselta kannalta kannonnoston yhteydessä maastoon jätetään läpimitaltaan alle 15 cm kannot sekä leimikolle jätetään säästökantoja vähintään 20 kappaletta hehtaarille ehkäisemään mm. pintavaluntaa.
Muurahaispesät säästetään ja vesistöjen suojakaistat ja säästöpuuryhmien ympäristöt jätetään korjaamatta. Kunnioitamme myös lintujen pesintäaikaa joten työmaat saavat odottaa pesintäajan päättymistä.