risuHakkutähdettä on teollisuudelle menevän runkopuun hakkuun yhteydessä syntyvä ja metsään jäävä puuaines, kuten oksat ja latvat, sekä hakkuualueille jäävä pienikokoinen puu, ns. raivauspuu, ja hylkypölkyt.
Suuren kokoluokan biopolttolaitoksissa voidaan käyttää kokopuuhaketta tai edullisempaa hakkuutähdehaketta tai sahateollisuuden sivutuotteita, joita ei pienemmän kokoluokan laitoksissa voida käyttää. Hakkuutähdehakkeen käyttöä rajoittavia tekijöitä ovat useimmiten suhteellisen korkea kosteus tai epätasainen palakoko hakkeessa.

Ostamme hakkuutähteitä päätehakkuualoilta.
Noudamme tontti- ja maisemanhoidosta syntyneitä risuja ja oksia.